Regulamin konkursu na Facebooku z marką Naturativ

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkursu z marką Naturativ” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Nabea Sp. z o. o. z siedzibą z siedzibą w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 20, 03-352 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Nagrody pozyskane zostały ze środków sponsora – marki Naturativ.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na fanpage’u Organizatora: https://www.facebook.com/myslnaturalnie/

5. Konkurs trwa od 1 czerwca 2021 do 6 czerwca 2021 (do godziny 23:59).

6. Zadanie konkursowe polega na napisaniu odpowiedzi na pytanie: Dlaczego Twoje włosy potrzebują regeneracji? Odpowiedzi Uczestnicy umieszczają w komentarzach pod postem konkursowym na Facebooku na fanpage’u Nabea.

7. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika Konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz:

• zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

• ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

• posiada konto w serwisie Facebook,

• wykona Zadanie Konkursowe.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu https://nabea.pl/pl/cms/regulamin-konkursu-na-facebooku-z-marka-naturativ-107.html

b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.

c) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe.

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. W ramach konkursu zostaną przyznane 2 nagrody. Zwycięzców konkursu wybierze jury powołane przez organizatora. Jury wybierze dwa najciekawsze uzasadnienia przesłane przez uczestników konkursu.

2. Jury będzie składać się z 3 osób. W jego skład wejdą pracownicy sklepu www.nabea.pl

3. Nagrodą w konkursie jest zestaw kosmetyków marki Naturativ: Mega regeneracja włosów.

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną o tym powiadomieni w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu w Odpowiedzi na ich komentarz na FB (chodzi o komentarz, który będzie jednocześnie odpowiedzią na pytanie konkursowe). Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie adresu do wysyłki nagrody i numeru telefonu (na adres bok@nabea.pl), aby Organizator mógł dostarczyć nagrodę.

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomieni Zwycięzcy powinni odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

7. Przekazanie nagrody w postaci zestawu kosmetyków nastąpi przez wysyłkę kurierską. Nagrody zostaną przesłane na adresy kontaktowe podane przez Zwycięzców konkursu w ciągu 30 dni.

8. Zwycięzcy nie mają prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej. Warunkiem odebrania nagrody jest wcześniejsze przekazanie Organizatorowi prawdziwych danych osobowych tj. adresu e-mail, na który zostanie przesłana nagroda.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (adresu e-mail i nicka na Facebooku, danych adresowych i numeru telefonu) przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

2. Administratorem danych osobowych Klientów / Użytkowników Sklepu Internetowego jest: NABEA SP Z O O, telefon: 725 211 214, NIP: 9512474355, REGON: 381924921. Z Administratorem danych można kontaktować się: pod adresem korespondencyjnym: ul. Rembielińskiej 20, 03-352 Warszawa lub pod adresem poczty elektronicznej: bok@nabea.pl

§5 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać nazwę Konkursu, czyli imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, nick na portalu społecznościowym Facebook, opis i powód reklamacji oraz adres zwrotny, na który Organizator wyśle odpowiedź. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.

2. Uczestnicy uprawnieni są do składania reklamacji w terminie 30 dni od dnia upływu czasu trwania Konkursu.

3. Reklamacje złożone po dacie wskazanej, jak również reklamacje nie zawierające danych wskazanych w § 6 pkt. 1 nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.

5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w przesłanym piśmie, w terminie maksymalnie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.              

Zaufane Opinie IdoSell
4.72 / 5.00 1019 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-10-14
Superb
2020-10-16
Witam. Zakupy szybkie, łatwe i przyjemne. Oceniam zakupy i zamówione produkty 5/5. Polecam
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel