Regulamin konkursu na Facebooku "Domowe SPA z marką Clochee"

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Domowe SPA z marką Clochee” i jest zwany dalej: "Konkursem".

 2. Organizatorem Konkursu jest Nabea Sp. z o. o. z siedzibą z siedzibą w Warszawie przy ul. Andrzeja Krzyckiego 6, 02-052 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Nagrody pozyskane zostały ze środków partnera konkursu – marki Clochee.

 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na fanpage’u Organizatora: https://www.facebook.com/myslnaturalnie/

 5. Konkurs trwa od 15 lutego 2021 do 21 lutego 2021 (do godziny 23:59). Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu.

 6. Zadanie konkursowe polega na napisaniu odpowiedzi na pytanie Jaki jest Twój pomysł na domowe SPA? Odpowiedzi Uczestnicy umieszczają w komentarzach pod postem konkursowym na Facebooku na fanpage’u Nabea. Jeden Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi.

 1. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności za Konkurs przez każdego uczestnika Konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz:

a.    Jest pełnoletnia.
b.    Nie jest pracownikiem Nabea Sp. z o.o.
c.    Nie jest członkiem rodziny pracownika Nabea Sp. z o.o.


 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu http://nabea.pl/pl/cms/regulamin-konkursu-na-facebooku-domowe-spa-z-marka-clochee-53.html

b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.

c) opisanie wymarzonego kosmetycznego prezentu walentynkowego i uzasadnieniu wyboru.

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. W ramach konkursu zostanie przyznana 1 nagroda. Zwycięzcę konkursu wybierze jury powołane przez organizatora. Jury wybierze najciekawsze uzasadnienie przesłane przez uczestników konkursu.

 2. Jury będzie składać się z 5 osób. W jego skład wejdą pracownicy sklepu www.nabea.pl

 3. Nagrodą w konkursie jest zestaw kosmetyków marki Clochee. W skład zestawu wchodzą: delikatny peeling enzymatyczny, bogate masło do ciała – ogórek, konopny peeling solny (wartość zestawu to ok. 180 złotych)

 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 6. Zwycięzca Konkursu zostanie o tym powiadomiony w ciągu 3 dni od daty zakończenia konkursu w Odpowiedzi na jego komentarz na FB (chodzi o komentarz, który będzie jednocześnie odpowiedzią na pytanie konkursowe). Organizator umieści na fanpage’u Nabea również oddzielny post, w którym poinformuje o wynikach konkursu i jego zwycięzcy. Zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie (na adres bok@nabea.pl) swojego imienia i nazwiska oraz adresu, na który organizator ma wysłać nagrodę rzeczową. Zwycięzca może zostać również poproszony o podanie numeru telefonu potrzebnego do kontaktu z kurierem.

 7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

 8. Nagrody w konkursie zostaną wysłane kurierem na koszt Organizatora w terminie do 30 dni od dnia przesłania danych do wysyłki nagrody.

 9. Zwycięzca nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej. Warunkiem odebrania nagrody jest wcześniejsze przekazanie Organizatorowi prawdziwych danych osobowych tj. adresu, na który zostanie przesłana nagroda.


§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu do wysyłki nagrody, numeru telefonu ) przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 2. Administratorem danych osobowych Klientów / Użytkowników Sklepu Internetowego jest: NABEA SP Z O O, telefon: 725 211 214, NIP: 9512474355, REGON: 381924921. Z Administratorem danych można kontaktować się: pod adresem korespondencyjnym: ul. Andrzeja Krzyckiego 6, 02-052 Warszawa lub pod adresem poczty elektronicznej: bok@nabea.pl

§5 REKLAMACJE


1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać nazwę Konkursu, czyli  imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, nick na portalu społecznościowym Facebook, opis i powód reklamacji oraz adres zwrotny, na który Organizator wyśle odpowiedź. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
2.    Uczestnicy uprawnieni są do składania reklamacji w terminie 30 dni od dnia upływu czasu trwania Konkursu.
3.    Reklamacje złożone po dacie wskazanej, jak również reklamacje nie zawierające danych wskazanych w § 6 pkt. 1 nie będą rozpatrywane.
4.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
5.    Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
6.    Komisja rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w przesłanym piśmie, w terminie maksymalnie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Zaufane Opinie IdoSell
4.73 / 5.00 902 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-08-13
Sprawnie i szybko.
2020-08-19
Polecem
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel